RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği
Turizm Çalışma Komisyonu Raporu

RUMELİSİAD tarafından Bursa'nın turizm potansiyelinin arttırılması amacı ile hazırlanan çalışma raporunu paylaşıyoruz.

RUMELİLİ YÖNETİCİ İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLER DERNEĞİ (RUMELİSİAD)

TURİZM KOMİSYONU

Toplantı Yeri                     : Artıç Hotel

Toplantı Günü                  : 12.12.2014 / Cuma

Toplantı Saati                   : 10.00

Toplantı Konusu              : Turizm Komisyonunun Saptama Proje ve Önerilerinin Tanıtım Toplantısı

Durum Tespiti

2013 yılında Bursa’ya 461.378 yerli, 206.584 yabancı olmak üzere toplam 667.962 kişi gelmiş ve 1,76 ortalama gece ile konaklama yapmışlardır. Bursa’ya Arap ülkelerinden sonra en fazla Avrupa Birliği ülkelerinden turist gelmektedir. Bursa otellerinin doluluk oranı ise %39,35 olarak gerçekleşmiştir.

Uludağ konaklama tesislerine bakmak gerekirse ilgili dönemde 4.516’sı yabancı, 40.755’si yerli olmak üzere toplam 45.271 kişi gelmiş ve otellerin doluluk oranının %51,19 olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır.

Bursa, Türkiye’nin nüfus açısından dördüncü büyük şehri olmasına rağmen turizm pastasından aldığı payın son derece düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2013 yılında gerçekleşen 35.700.000 ziyaretçi sayısından sadece 667.962 ziyaretçi ile sadece yaklaşık yüzde ikilik bir pay alınabilmiştir.

Paylaşılan bu veriler ışığında Rumelili iş adamlarının sesi olmak vizyonu ile faaliyetlerini gösteren RUMELİSİAD’ın iyileştirme önerileri aşağıda paylaşılmıştır.

PROJE BAŞLIKLARI VE İÇERİKLERİ

1. Bursa Turizm Konsorsiyumu ve Kent Kaynaklarının Etkin Kullanımı

Bölgesel tanıtım projeleri ve özel çalışmaların da etkisi ile son yıllarda kentimize özellikle Ortadoğu ülkelerinden önemli oranda ziyaretçi gelmektedir. Bu ivmenin ilerleyen dönemde sürekli artarak devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte iletişim teknolojilerinin gelişiminin de etkisi ile kısa süreli seyahat eden turist gruplarında da yükseliş göze çarpmaktadır.

İşte bu noktada, kente gelen misafirlerin memnuniyeti ve sürdürülebilirliği için daha dinamik bir yönetim modelinin uygulanması gerekliliği ortadadır. Turizmde bu kadar hızlı ilerleyen ve hedefleri olan Bursa’nın, çok daha hızlı karar alınan yeni bir turizm yönetim modeline ihtiyacı olduğu kanısındayız.

Söz konusu model merkeziyetçilikten uzak, içerisinde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Vakıflar İdaresi, STK’ları ve özel teşebbüsün de bulunduğu bir model olmalıdır.

Kurulacak konsorsiyum ile Bursa’nın tanıtım ve turizm yapılanmasında tek elden yönetimi sağlanmalıdır.

Önerilen  model 8 Eylül 1993’de  Barselona’da hayata geçirilen ve kısaca “Barselona Modeli” olarak dünyada kabul gören bir uygulamadır.

Anılan modelde  kentin Belediyesi, Ticaret Odası ve Tanıtma Vakfı bir araya gelerek “Barselona Turizm Konsorsiyumu” oluşturmuştur. Bu yapılanma sonrasında Barselona’da turizmin patronu konsorsiyum olmuştur.

Önerilen yapı kentimizin tanıtımı ve turizm yatırımları için kurumlar tarafından ayrı ayrı yapılan harcamaları tek elde toplayarak kaynakları daha etkin kullanacak ve satın alma gücünün de avantajı ile maliyetleri azaltacaktır.

Biz RUMELİSİAD olarak Bursa’da böyle bir yapının oluşturulmasını öneriyoruz. Evvelce yapılan çalışmaları takdir ediyor ve destekliyoruz. Kısa vadede Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve  özel sektör ile  diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile  aksiyon planı hazırlanması gerekliliğini ortaya koyuyoruz

2. Kentsel Dijital Dönüşüm

Dijital, mobil ve sosyal teknolojiler bireyleri hiç olmadıkları kadar iletişim anlamında güçlü kılıyor. Öte yandan hizmet üretenler ve içerik sağlayıcılar kusursuz bir deneyim sunduğunu varsaymasına rağmen, bireylerin çok azı hizmet sağlayan kurumlar ile aynı şekilde düşünüyor.

Bu gerçekçiliği çok yüksek olan tespit nedeni ile Türkiye’de ilk olarak kentsel dijital dönüşüm hareketinin başlatılması gerektiğine inanıyoruz.

İlk adım olarak konsorsiyum önceliğinde dijital dönüşüm yol haritasının çıkartılması gerektiği gibi süreç tek elden yönetileceği için hızlı karar alınarak uygulamalar tamamlanabilecektir.

İkinci aşamada önerilerimiz ise aşağıda sunulmaktadır.

  • Yönlendirme ve navigasyon sistemlerinin Bursa’ya özel olarak üretimi ile Google ve Yandex gibi başarılı navigasyon sistemlerinin kente getirilerek birlikte entegrasyonun sağlanabileceği gibi Ulmon benzeri çevrimdışı navigasyon sistemlerinin uygulamaya alınması, dijital ağlara uyarlanması
  • Misafir memnuniyet sistemlerinin online takip edilebilmesi ve süreç dahilinde kent yöneticileri tarafından incelenme fırsatlarının oluşturulması
  • Bursa’ya özel aplikasyonların geliştirilerek oteller, yollar, eğlence merkezleri gibi mekânları dâhil edecek şekilde kullanıma sunulması,
  • 3 Boyutlu Hologram sunumlarının yer alacağı kentsel tanıtım alanları oluşturulması,
  • Kentsel paylaşım alanlarında ücretsiz internet sistemlerinin devreye alınması önerilmektedir.
  • Bursa Web TV’nin oluşturulması


3.
Bursa Parklarının aktif hale getirilmesi

Yeşil Bursa olarak adlandırılan ve yıllar içerisinde özellikle ovanın yerleşime açılması ve çarpık kentleşme ile bu sıfatını ciddi anlamda yitiren kentimizin yeşil alanların arttırılması gerekliliği ortadadır.

Reşat Oyal Kültürparkı, Merinos Parkı, Mihraplı Parkı, Hamitler Parkı, Gökdere Parkı ve Botanik Park gibi çok sayıda büyük yeşil alanların kullanımı daha etkin bir yöntem ile ele alınmalıdır. Parkların kent yaşamına daha fazla entegre edilmesi sağlanmalıdır.

Özellikle Reşat Oyal Kültürparkı lokasyonu ve büyüklüğü ile şehir merkezinin ilk oluşturulan en gözde parkıdır.Reşat Oyal Kültürparkı ve diğer parkları Bursa Turizmine hizmet eden bir yapı haline getirmek için çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır. Özellikle anılan parktaki aşırı araç girişinden ve parklanmasından oluşan görüntü kirliliğinin yapılacak yeni meydan düzenlemesi ve yer altına yapılacak kapalı otoparklar ile çözülmesini destekliyoruz.

Parkların içerisine dünya markası olabilecek potansiyele sahip gösteri alanları oluşturulmalıdır. Las Vegas’taki Bellagio Havuzları ve Dubai’de bulunan yapay gölde gerçekleştirilen görsel şovlar örnek gösterebilir.

Parkların işlevselliğini arttırmak adına düşünülen bir proje ise Kale Sokak benzeri ‘Bursa Kültür Sokağının’ oluşturulmasıdır. Bu projeyle Bursa tarihinin, kültürünün ve lezzetlerinin paylaşım alanı oluşturulmuş olacaktır.

Son olarak Tophane semtimizde bulunan Osmanlı İmparatorluğunun kurucuları Osman ve Orhan Beyin kabrinden başlayan ve uygun bir yerden köprü ile hanlar ve çarşılar bölgesine yaya ulaşımının sağlanması ile özel bir turizm aksı oluşturulabileceği görüşümüzü de sizinle paylaşmak isteriz. Böyle bir yaya ulaşımının sağlanması halinde kentimize gelen turist Dünya mirasına giren tarihi onlarca yapıyı birkaç saatlik bir gezi ile tanıma olanağı bulacaktır.

4. Kentsel Bilinçlendirme

Bursa’mıza gelen turist güzel bir hotelde konaklasa, büyük bir misafirperverlik ile ağırlansa dahi, dışarıda yaşayacağı en küçük bir olumsuzluk tüm olumlu düşüncelerini etkileyerek, kentimizden olumsuz izlenimlerle ayrılmasına neden olabilecektir.

Dünyada konukseverliği ile tanınan bir ülkeyiz, geleneksel yapımıza bağlı olarak Dünya Turizm arenasında bu bizim en önemli kozumuzdur.

Acenteciden, otelciye, rehberden, esnafa, taksiciden, garsona kadar turizm sektörü bir zincirden oluşmaktadır. Bazen zincirdeki en ufak bir hata tüm sektörü etkileyebilmektedir. Bu yüzden Bursa’da sektör içinde çalışanlardan başlayarak turiste hizmet eden herkesin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi son derece önemli bir konudur.

Ayrıca şehrimizde restoran, kafeterya ve benzeri yerlerde fiyat tarifelerinin görülür hale getirilmesi gerekmektedir. Turistlerin bu alanlara girerken ne tür bir maliyet ile karşılaşabileceklerini önceden bilmelerinde fayda olacağı düşüncesindeyiz. Bu menülerin altında Arapça ve İngilizce açıklamalarında yer alması son derece önemli bir husustur.

5. Bursa City Card

Kentsel erişimi sağlamak adına Bursa’ya özel bir kart sisteminin ivedilikle uygulanması gerektiği kanısındayız.  Önerdiğimiz projemizi kısaca Bursa City Card projesi olarak niteliyoruz.

Bilindiği gibi Avrupa’da birçok kentte benzeri uygulamalar yapılmaktadır. Bursa City Card olarak isimlendirdiğimiz bu kart temelde bir ulaşım kartı olmakla beraber başkaca kültürel alanlarda örneğin müzelerde kullanımı düşünülebilir.

Otellerde, merkezi yerlerde, Bursa Otogarında ve BUDO terminallerinde satışa açılması hedeflenen bu kartlar, turistin kalış süresine ve harcama isteklerine göre farklı fiyatlarla satışa çıkarılabilecektir.  Kartı alan turist güzel bir ambalaj içerisinde sunulan City kart ile birlikte şehir haritasına da sahip olacaktır. Aynı zamanda hayata geçirdiğimiz aplikasyon ile de bu kartın entegrasyonu konusunda altyapı kurulabilecektir.

Ayrıca sisteme dâhil olmak isteyen firmalardan özel indirim alınarak kullanıcıların avantajlı hala gelmesi hedeflenmektedir.

Bu kart sayesinde Bursa’ya gelen turistlerin hangi taşıma araçlarını kullandığını ve hangi yerlerden alışveriş edip, hangi tesisleri ziyaret ettiklerini daha rahat görebileceğimizi düşünmekteyiz. Özet ile kentimizi ziyaret edecek olan turistlerin ulaşım ve tüketim verilerini kolaylıkla ulaşabileceğiz.

6. Bursa’da ulaşım olanaklarının aktif kullanılamaması

Turizm sektörünün en önemli ayaklarından biri ulaşım olduğu bilinmektedir. Bursa’nın lokasyonundan dolayı deniz ulaşımı ayrı bir öneme sahiptir. Deniz otobüsleri sayesinde Bursa-İstanbul arası 1 saat 45 dakika gibi kısa bir süreye inmiştir. Bununla birlikte metro hattının Mudanya Limanına ve Bursa Otogarına kadar uzatılması ulaşımı daha etkili hale getirebilecektir.

Yenilenen teleferik projesinin Bursa’nın yüz akı olduğuna ve özellikle kent içi ulaşım ağına eklenmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sadece bu proje ile bile Bursa turizminin ciddi şekilde hareketleneceğini düşünüyoruz. Bu yatırımın Türkiye’ye ve Dünya’ya doğru tanıtılması ile büyük yankılar uyandırabileceği düşüncesindeyiz.

Şuan Yenişehir-Bilecik bölümü için proje ihalesi hazırlıkları süren ve Yenişehir-Bursa inşa sürecinde bulunan hızlı tren hattı projesinin tamamlanması kentsel dinamiklerimiz açısından önemlidir.

Şehrimizde bulunan Yenişehir Havalimanı’ndan yeteri kadar verim sağlanamadığı hepimizce bilinen bir gerçektir. Bunun yanında Yunuseli Havalimanı’nın Bursa turizmine hiçbir katkı sağlamadığı ortadadır.

Bizler Rumelili iş adamları olarak, Yenişehir ve Yunuseli havalimanlarının daha aktif olarak kullanılması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu gelişimin kongre ve sağlık turizmi açısından Bursa’mıza çok büyük katkısı olacağı inancındayız. Ayıca etkin kullanılan havalimanları sayesinde göç ettiğimiz Balkan ülkelerine uçuşlar başlayarak ticari bağlantılarımız daha da gelişecektir.

Bursa’ya alternatif turizm yaratmak adına kruvaziyer turizminin de gündeme alınması önceliklerimiz arasında olmalıdır. Mudanya bölgesinde teknik ölçümler sonucunda belirlenecek bölge ile bu alanda yeni bir liman yapılarak hizmet verilmeye başlanmasını önermekteyiz.