RUMELİSİAD RUMELİSİAD
Mali Müşavir Kasım Çapraz ile Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim

RUMELİSİAD Akademi kapsamında Mali Müşavir Kasım Çapraz ile Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim eğitimi Rumeli konağı eğitim salonunda gerçekleşti.

Kasım Çapraz, Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin temel amacı bir kurumun devamlılığı belli kişilerin varlığına bağlı olmayan bir ‘sistem’ oluşturmaktır dedi. Kurumsallaşma örgüt yapısı operasyon üzerine yoğunlaşır; yetki sorumluluk ve rollerin belirlenmesi,  standart uygulamaların ve denetim yapısının oluşturulması konularına eğilir.

 • Amaçlara uygun bir organizasyonun oluşturulması;
 • İş çerçevelerinin / görev tanımlarının yazılması;
 • İç yönetmeliklerin oluşturulması;
 • Yetki, sorumlulukların ve rollerin belirlenmesi; yetkilerin sorumluluklara uygun şekilde dağıtılması gibi unsurlara işaret eder. Kurumsallaşma kısaca, operasyonel işlerin daha doğru bir şekilde işlemesini amaçlar.

Kurumsal Yönetim ise hesap verilebilir şeffaf bir yapının oluşmasını, pay sahiplerinin çıkarlarını gözetmeyi;  sahipliği ellerinde tutan aile bireylerinin, varlıklarını-sermayelerini korumalarını ve  şirketin devamlılığını sağlamayı hedefler. Bu sebeple daha çok  “sahiplik ve kontrol” konularına yoğunlaşır;

 • Aile anayasası oluşturulması;
 • Aile yönetim ilişkilerinin belirlenmesi;
 • Hissedar olan ve olmayan, yönetimde olan ve olmayan aile bireylerinin çıkarlarının dengelenmesi;
 • Aile konseyi/kurulu oluşturulması;
 • Çatışma yönetimi;
 • Haleflik planının oluşturulmasıı;
 • Hissedar sözleşmesi hazırlanması gibi unsurları ön plana çıkarır.

Bu unsurlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.Sunum sonunda RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kılıkçıer ve üyeler ile toplu fotoğraf çekiminin ardından Kılıkçıer Çapraz’a teşekkür plaketi takdim etti.


Haberin Fotoğrafları

 • Haberi Paylaş