RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği
Tarihçe

RUMELİSİAD Hakkında

2006'da Bursa’da kurulan RUMELİSİAD bugün; 11 farklı balkan ülkesinden 300'ün üzerinde üye, 43 farklı sektörde 30 binden fazla çalışan, 38 farklı ülkede milyonlarca dolarlık yatırım ve 146 farklı ülkeye yönelik 1,5 milyar doları aşan ticaret hacminin temsilcisi konumundadır.

Her geçen gün birbirinden başarılı etkinliklerle adından söz ettiren RUMELİSİAD, birçok başarılı projeye imza atarak ülkeler arası ekonomik ilişkilerin gelişimi için çaba göstermiştir.

Nitekim, ilki 2012 yılında hayata geçirilen RUMELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi ile birlikte tüm Balkan ülkelerinden gelen konuklar Bursa'da ağırlanmaya başlanmıştır. Her geçen yıl daha da güçlenen bir program ile yapılan zirveye Balkan ülkelerinden iş adamları ve kamu yöneticileri katılmaktadır.

Yine bir ilk olarak AB tarafından ödüle de layık görülen "Balkan Ülkelerinde Genç İşsizliğine Karşı Girişimciliğin Desteklenmesi" projesi ile Balkan ülkelerinden gelen gençler işsizlik ile mücadele edebilmek adına Bursa'da girişimcilik ve şirket yönetimi üzerine eğitimler almıştır. Ayrıca AIESEC ile uluslararası staj değişim programları konusunda iş birliği yapılmakta Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den gençlerin karşılıklı staj yapması sağlanmaktır.

Geride bıraktığımız yıl uygulamaya konan RUMELİSİAD Akademi bünyesinde de 600’den fazla katılımla, 14 farklı eğitim gerçekleştirildi. KOSGEB’le iş birliği yapılarak sosyal sorumluluk çerçevesinde 3 dönemde 90’tan fazla kişiye girişimcilik kursları verildi ve sertifika almaları sağlandı.

RUMELİSİAD, köklerinden gelen gücü ve geleceğe olan inancıyla kalıcı eserler bırakmak ve ülkemize katkı sağlamak için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Geçmiş yıllarda Makedonya Atatürk’ün babasının doğduğu köy olan Kocacık’ta yapılan RUMELİSİAD ilk okulu ve birçok projeden sonra sadece son bir yılda üyelerimizin öncülüğünde; Bulgaristan’da Kırcaali Bezirgân Cami, Eğridere Camileri yenilenmiş, Aydos’da bir cami yaptırılmıştır. Bulgaristan’da Hasköy Türk Tiyatrosu araç gereç ihtiyaçları giderilmiştir.

Sırbistan Sancak bölgesinde Duşan Tomaseviç İlköğretim Okulu, ana okuluyla beraber komple onarılarak modern hale getirilmiştir. Makedonya Kumanova’da ilahiyat merkezi ve kız öğrenci yurdu yapılmış, bir de anaokulu tadilatı yapılmıştır. Bölgede ayrıca engellilere yönelik eğitim veren bir kurumun da ihtiyaçları giderilmiştir.

Yine Sırbistan’ın Bujanovac bölgesinde belediye binası baştan aşağı yenilenmiş, aynı bölgede bulunan 700 öğrencinin eğitim gördüğü Muharrem Kadriu İlkokulu tamamen restore edilmiştir.

Bursa’da çok sayıda okulun kütüphane ihtiyacı karşılanmış ve karşılanmaya devam etmektedir.

Son olarak Bursa’da en önemli kalıcı eserlerimizden bir tanesi olan RUMELİSİAD Konağı, RUMELİSİAD Parkı ve RUMELİSİAD Spor Kompleksi tamamlanmıştır. Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesinde bulunan RUMELİSİAD Konağı özel olarak yapılan çalışma ile Rumeli Sokağı adı verilen sokakta hizmete açılmıştır. Tamamen RUMELİ kimliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Şimdi de Minia Rumeli projesinin hazırlıkları devam etmektedir.

About RUMELISIAD

RUMELISIAD, that was held in Bursa in 2006, today is a representative of more than 300 members from 11 different Balkan countries, more than 30 thousand employees in 43 different sectors, million dollars of investment in 38 different countries and above 1,5 billion dollars of trade volume to 146 different countries.

Each passing day, RUMELISIAD is mentioned in activities that are more successful than one another and endeavouring for the development of international economic relationships with a variety of successful projects.

As a case in point, RUMELISIAD International Balkan Economic Summit that started in 2012 hosts many guests from all Balkan countries in Bursa. The summit which is held with a strengthening programme each passing year hosts businessmen and state administrators from Balkan countries.

Being a first, with the “Supporting Entrepreneurship against Young Unemployed in Balkan Countries” Project, that is also awarded by EU, young people from Balkan countries joined a programme about entrepreneurship and company management in order to struggle with unemployment. Besides, cooperating with AISEC, about international intern exchange programmes young people from Turkey and Balkan countries do internship mutually.

RUMELISIAD Academy, started in 2016, held 14 different training programmes with more than 600 participants. Cooperating with KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization) in three periods more than 90 people had entrepreneurship trainee and got certificate within social responsibility.

RUMELISIAD, with its power from the roots and belief for the future, to leave permanent monuments and support our country goes on working with full steam ahead. Following many projects like the RUMELISIAD Primary School in Kocacık, Macedonia where Atatürk’s father was born; and just in a year time, with the support of our valuable members Kardzali  Bezirgan and Ardino (Eğridere) Mosques were renovated and a new mosque was built in Aydos. Equipment in need was supplied for The Haskovo Turkish Theatre.

Duşan Primary School, with its nursery, in Sanjac district, Serbia, was completely renovated and became modern. A theology centre and a girls’ dormitory were built and a nursery school was renovated in Kumanovo, Macedonia. In addition to these, an institution that educates disabled people was decorated in the same district.

Again in Bujanovac, Serbia the municipality building was completely renovated and Muharrem Kadriu Primary School that has 700 students was completely reconstructed.

Many libraries were established in a variety of schools in Bursa and this project is still going on.

Finally our most important building in Bursa, RUMELISIAD Mansion, is completed with RUMELISIAD Park and RUMELISIAD Sport Complex. RUMELISIAD Mansion has put into service in Nilüfer District, 29 October Neighbourhood, Rumelia Street with its unique construction style. It was built appropriately in Rumelia identity. Now RUMELISIAD is getting ready to start Minia Rumelia Project.