RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği
Vizyon - Misyon

RUMELİSİAD Misyonu

Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Rumeli kökenli Yönetici ve İşadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunun geliştirilmesine katkı sağlayarak, kültürler arası sosyal ve ticari köprü vazifesi görmek ve tüm toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.RUMELİSİAD Vizyonu

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmaktır. RUMELİSİAD, Türkiye’nin özellikle Balkanlardaki ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin Balkanlardaki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle, tanıtımına katkıda bulunmaktır. Derneğimiz Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir.